Thẻ: Photoshop 2020

Thủ thuật hay

Xoá các file đã mở gần đây trong Photoshop 2020 (Delete...

Nếu như bạn đã làm việc hay thao tác với một số file trên Photoshop. Khi tắt Photoshop, mở lại dùng nó vào lần sau, thì khi mở lên...

Ứng dụng & thủ thuật  sử dụng cookie , bằng cách tiếp tục duyệt web , bạn đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi . tìm hiểu thêm