Hướng dẫn khắc phục lỗi No Internet trên Windows 10 2004

Đây là lỗi thường xuất hiện trên các máy tính laptop chạy Windows 10 Version 2004, lỗi này ban đầu được nhận định “chỉ là lỗi hiển thị”. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng mình phát hiện có một vài phần mềm sẽ không kết nối mạng được và dẫn đến không thể đồng bộ được dữ liệu, đơn cử là Google Drive File Stream. Lỗi này vẫn xảy ra mặc dù mình đã thử đặt DNS của cả Google và Cloudflare. Sau đây mình sẽ chia sẻ cách mà mình fix lỗi này:

Hướng dẫn khắc phục lỗi No Internet trên Windows 10 2004

Đây là lỗi thường xuất hiện trên các máy tính laptop chạy Windows 10 Version 2004, lỗi này ban đầu được nhận định “chỉ là lỗi hiển thị”. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng mình phát hiện có một vài phần mềm sẽ không kết nối mạng được và dẫn đến không thể đồng bộ được dữ liệu, đơn cử là Google Drive File Stream. Lỗi này vẫn xảy ra mặc dù mình đã thử đặt DNS của cả Google và Cloudflare. Sau đây mình sẽ chia sẻ cách mà mình fix lỗi này:

Đầu tiên các bạn đổi DNS thành 8.8.8.8 và 8.8.4.4 hoặc 1.1.1.1 và 1.0.0.1

I. Cách 1: Thủ công

 1. Mở regedit với quyền Administrator
 2. Vào đường dẫn Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NlaSvc\Parameters\Internet
  (Bạn có thể copy & paste vào thanh đường dẫn như ở hình dưới để vào nhanh)

[​IMG]
3. Thay đổi giá trị của các khóa tương ứng thành giá trị sau:

 • ActiveDnsProbeContent: 8.8.8.8
 • ActiveDnsProbeContentV6: 2001:4860:4860::8888
 • ActiveDnsProbeHost: google.com
 • ActiveDnsProbeHostV6: google.com
 • EnableActiveProbing: 1

Đây là các địa chỉ mà Windows 2004 sử dụng để kiểm tra trạng thái mạng đang kết nối có truy cập internet hay không, mình thay đổi thành các địa chỉ của Google để “đánh lừa” Windows hay nói cách khác là làm cho Windows nhận đúng trạng thái kết nối của mạng wifi.
4. Khởi động lại máy tính và kiểm tra kết quả

II. Cách 2: Sử dụng file reg để thay đổi tự động

 1. Download file reg tại đây: File reg fix lỗi
 2. Double-click vào file vừa tải về và chọn “Yes” để import registry vào máy của bạn

[​IMG]
3. Khởi động lại máy tính và kiểm tra kết quả. Chúc các bạn thành công!